Sociaal Steunfonds Michel Oukhow

Bij de oprichting van de vzw VAT – Vrijzinnig Antwerps Trefpunt – in 2010, werd een sociaal oukhowsteunfonds opgericht, dat de naam kreeg van Michel Oukhow, één van de eerste bestuursleden van het Humanistisch Verbond en voorzitter van de afdeling Antwerpen.

Het Fonds Michel Oukhow heeft tot doel steun te verlenen aan maatschappelijke initiatieven die de humanistische vrijzinnige levensbeschouwing bevorderen op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie, door middel van financiële steun voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen.

De ondersteunde projecten moeten uitgevoerd worden op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten. Afwijkingen hierop kunnen enkel na een éénparige beslissing van het beheerscomité.

Acties van het Sociaal Steunfonds Michel Oukhow

Het Fonds kende in 2011 een renteloze lening aan het Willy Peerscentrum met het oog op de aankoop van een nieuwe vestigingsplaats.

Er werd in 2015 een substantieel bedrag overgemaakt aan de organisatie ‘Vluchtelingenwerk’ naar aanleiding van de problematiek in de Noord-Franse stad Calais.

Nieuwe vrijzinnige verenigingen kunnen eveneens beroep doen op het Fonds Michel Oukhow teneinde hun opstart te vergemakkelijken.

Een aanvraag – met motivering – kan ingediend worden bij de vzw VAT, bij voorkeur via mail op het adres vrijzinnigantwerpstrefpunt@gmail.com, met als referentie “Fonds Michel Oukhow”