Historiek

Historiek en toekomst

 16 april 2016: een ‘historisch’ moment in de geschiedenis van de Antwerpse georganiseerde vrijzinnigheid! Uit het niets ontstaat een Vrijzinnig Antwerps Trefpunt.

Wat vooraf ging…

Nadat het Vrijzinnig Karel Cuypershuis, na 35 jaar, op 31 december 2015 de deuren sloot, was de Antwerpse georganiseerde vrijzinnigheid zo’n beetje ontheemd, maar enkele gemotiveerde vrijzinnigen bleven niet bij de pakken zitten en namen het heft in handen om een nieuwe ontmoetingsplaats te creëren.

Dankzij de steun van de volledige raad van bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening Antwerpen (IMD), kreeg de autonome vzw VAT (Vrijzinnig Antwerps Trefpunt) een “GO” om dit te realiseren.

Reeds in oktober 2015 werd, met medewerking van de IMD, nagegaan of er voldoende basis aanwezig was om een nieuw vrijzinnig ontmoetingscentrum in het leven te roepen. Een 13-tal vrijzinnige verenigingen en organisaties toonden daarbij hun belangstelling en verklaarden hun intentie om er desgevallend gebruik van te maken. Genoeg redenen om aan de slag te gaan…

***

… in de wijk “het Zuid”

Lente 2016… Het is zover; het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt krijgt een basis in één van de meest trendy wijken en het artistiek hart van Antwerpen: “het Zuid“.

Centraal gelegen in de museumdriehoek “Koninklijk Museum voor Schone Kunsten – M HKA / Museum voor Hedendaagse Kunst – Museum voor Fotografie” en in de onmiddellijke omgeving van het Zuiderpershuis, zal het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt op “het Zuid” een prominente plaats ‘opeisen’, naast een plejade van trendy restaurants, gezellige kroegen, literaire cafés, kunstgalerijen, artistieke shops, interieurzaken met designmeubelen of antiek en modehuizen.

Op ‘het Zuid‘ loop je kunstenaars, schrijvers, acteurs en BV’s allerhande tegen het lijf en hebben het hele jaar door ook tal van evenementen plaats, zoals ‘Antwerpen zingt’, de Cirque du Soleil of het Chinese Staatscircus en zelfs een internationale tennistornooi.

Zonder twijfel zal het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, onder de benaming ‘Out of a Box’, vrij vlug een prominente plaats kunnen opeisen in ‘het Zuid‘, één van de oudste wijken van het ‘district’ Antwerpen. Met een kunstgalerie, waar jonge kunstenaars een kans zullen krijgen om hun creaties aan de ‘wereld’ te tonen, met een infotheek – ‘T Megazijn – voor leerkrachten Niet-confessionele Zedenleer, met een documentatiecentrum waar vrijzinnige speerpunten toegelicht worden, met vrijzinnige ‘café’s of ‘soirées artistiques’ en vele andere non-conformistische activiteiten met vrijzinnige accenten, zal ‘Out of a Box’ zeer snel een trekpleister worden voor een ruim publiek.

In 2018 zal het gezicht van ‘het Zuid‘, in het kader van de Stadsvernieuwing, ingrijpend wijzigen. De gigantische parkeerruimte verdwijnt ondergronds en de gedempte zuiderdokken worden omgetoverd in een ‘Weide‘ met een open karakter en waterpartijen met in het noordelijke deel een ‘Tuin‘ met een variatie aan groenvormen en zuidelijk de ‘Scène‘ als plek voor evenementen; de ‘Kroon’ zal de groene omkadering vormen van Dok Zuid: een wandel- en verblijfsruimte, met plaats voor terrassen, onder een groen bomendak. Drie dwarse assen zullen de wijk verbinden met de Schelde: de ‘Museum-as‘ (MHKA – KMSKA) en de ‘Zuid-as‘ (Waterpoort- Fotomuseum) worden pleinen. De ‘Schelde-as‘ zal de Scheldekaaien verbinden met Dok Zuid via groen wadi’s. En middenin dat ‘nieuwe Zuid’ zal je dus het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt ‘Out of a Box‘ vinden… !!!