Online reserveren

Hoe ga je tewerk bij de reservatie?

1.       Kijk op de kalender of de datum/zaal/uur nog beschikbaar is (vrij = niet ingekleurd);

2.       Klik HIER om je reservatie-aanvraag te doen;

3.       Je krijgt binnen korte tijd een antwoord, desgevallend bevestiging, van uw reservatie;

4.       Na bevestiging van de reservatie wordt de betaling van de onkostenvergoeding binnen 2 weken (en uiterlijk 1 week voor de datum van de reservatie) verwacht.

Ingekleurde tijdstippen zijn gereserveerd en dus niet beschikbaar.
De tentoonstellingsruimte wordt op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnamiddag (van 14u tot 18u) ter beschikking gesteld van de exposerende kunstenaar. Gelijklopende activiteiten zijn wel mogelijk, mits overleg. Op de overige tijdstippen is deze ruimte sowieso beschikbaar voor andere, gelijklopende activiteiten.

  • Zaal 1 = blauw
  • Zaal 2 = groen
  • Volledig accomodatie = rood