Online reserveren

Hoe ga je tewerk bij de reservatie?

1.       Kijk op de kalender of de datum/zaal/uur nog beschikbaar is (vrij = niet ingekleurd);

2.       Klik HIER om je reservatie-aanvraag te doen;

3.       Je krijgt binnen korte tijd een antwoord, desgevallend bevestiging, van uw reservatie;

4.       Na bevestiging van de reservatie wordt de betaling van de onkostenvergoeding binnen 2 weken (en uiterlijk 1 week voor de datum van de reservatie) verwacht.

Ingekleurde tijdstippen zijn gereserveerd en dus niet beschikbaar.
De tentoonstellingsruimte wordt op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnamiddag (van 12u tot 18u) ter beschikking gesteld van de exposerende kunstenaar. Op de overige tijdstippen is deze ruimte beschikbaar voor andere, gelijklopende activiteiten.

  • Zaal 1 = blauw
  • Zaal 2 = groen
  • Volledig accomodatie = rood