Vrijzinnige Bibliotheek “Peter Cotur”

De vrijzinnige bibliotheek “Peter Cotur”‘ beschikt over een ruim aanbod van populair-wetenschappelijke boekwerken, afkomstig uit de literaire erfenis van wijlen Peter Cotur (1944-2011), wetenschappelijk journalist bij De Persgroep, ter beschikking gesteld door zijn weduwe, mevrouw Rita Schevernels.

Peter Cotur was ook de auteur van verschillende werken, waaronder het meest geciteerde Als het verkeer je raakt een praktische gids na een verkeersongeval, uitgegeven in 2009 en reeds aan een vierde druk toe.

De bibliotheek wordt verder uitgebouwd, vnl. met werken van auteurs uit de “canon” van het Vrijzinnig Humanisme. De werken die aan dit ‘criterium’ beantwoorden kunnen door derden geschonken worden of ter beschikking gesteld worden van de bibliotheek en blijven desgevallend hun eigendom.

De Antwerpse vrijmetselaarsloge ‘Het Truweel’, waarvan Peter Cotur deel uitmaakte, verleende haar steun bij de opbouw van deze bibliotheek.