Bestuur vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt (vzw VAT)

Algemene Vergadering 8 maart 2021

Samenstelling Raad van Bestuur:

Voorzitter : Nelly Verfaillie

Secretaris : Lie Huyben

Penningmeester : Frank Van Akelijen

Verantwoordelijke logistiek : Jeannine De Laet

Verantwoordelijke communicatie : Theo Otté