Activiteiten in “Out of a Box”

 

Alle activiteiten – vermeld in deze agenda – gaan door in het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt “Out of a Box”, De Burburestraat 11 te 2000 Antwerpen (’t Zuid’)

JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC

 

Galerie Out of a Box
Vaste collectie

Guy Kleinblatt

 Passie en Humanisme

Met zijn fotoproject “Passie en Humanisme” (2013) gaf Guy Kleinblatt letterlijk een gezicht aan het humanisme, om op die manier mensen te inspireren en aan te sporen in actie te treden. Alle geportretteerden hebben uiteraard hun eigen verhaal te vertellen en elk afzonderlijk zijn ze de moeite waard om beter te leren kennen. Een grote levensvreugde, een sterke morele gevoeligheid en zin voor maatschappelijk engagement hebben ze evenwel allemaal gemeenschappelijk. Door intellectuele analyse, door onderwijs, door kunst of door politiek willen ze van deze planeet een mooiere plek maken voor iedereen.

De integrale fotoreeks “Passie en Humanisme” van Guy Kleinblatt is de vaste collectie van de Galerie “Out of a Box” en wordt regelmatig tentoongesteld.
(met dank aan Guy Kleinblatt)

“Passie en Humanisme”, van 13 februari tot 31 maart 2018


APRIL 2018

 
22 april – 11:00u – 17:00u

Tentoonstelling
‘Kiezen om te leven, leven om te kiezen’

Keuzevrijheid op het gebied van onderwijs, zorg of in ethische kwesties zoals abortus of euthanasie, was lange tijd geen evidentie.

Foto’s, documenten, tijdschriften, brieven en voorwerpen geven samen met persoonlijke getuigenissen een beeld van de belangrijkste verwezenlijkingen van het vrijzinnig humanisme op gebied van levenskeuzes.

De tentoonstelling blijft beschikbaar tot en met zondag 29 april.
Open op woensdag, donderdag en zondag. Andere dagen na afspraak (vrijzinnigantwerpstrefpunt@gmail.com)

 26 april – 20:00u

KERN ANTWERPEN

Pieter Paul Rubens, een bekende onbekende

lezing door
dr. Alisa Simtchera, kunsthistorica

 

“We weten heel goed wie P.P. Rubens is maar toch weten we niet veel over hem. We weten bijvoorbeeld niet zeker waar en wanneer hij geboren is. En wat weten we eigenlijk over zijn karaktereigenschappen en gewoontes? Als we al iets weten, hoe zijn we dat dan te weten gekomen?”

ALISA SCHIEMAN-SIMTCHERA studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Amsterdam en film-geschiedenis en sociologie in Moskou. Als kunst¬historica specialiseerde ze zich in de kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd. Zij houdt zich bezig met de geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw in de Lage Landen, en heeft daarnaast een levendige belangstelling voor de geschiedenis en kunst in Rusland en Oost-Europa.

Organisatie: UPV Kern Antwerpen

 30 april – 20:00u

Camille Huysmans Herdenking (1871-1968)

Organisatie: Comité Camille Huysmansherdenking en Vrijzinnig Antwerps Trefpunt vzw

‘De wereld zal niet gered worden door diegenen die hun hoofd buigen en kruipen voor de brutale macht, maar wel door diegenen die onvervaard rechtstaan en strijden voor algemene vrede en welvaart, voor een wereld zonder verdrukking en zonder vervolging, voor een democratische gemeenschap van broederlijkheid van alle volken der aarde.’ (Camille Huysmans, 1 mei 1940)

Camille Huysmans, één van de markantste figuren in de geschiedenis van de Belgische sociaaldemocratie, overleed op 25 februari 1968, m.a.w.  50 jaar geleden. Om dit te herdenken worden verschillende initiatieven genomen, o.a.

* voorstelling van de (her-)uitgave van de gebundelde “Brieven aan een jongen socialist (1945) van Camille Huysmans,  gepubliceerd in de ‘Volksgazet’ in 1939, waaruit de morele houding van de moralist en visionair Huysmans bleek, aan de vooravond van WO II.
Enkele quotes uit de brieven worden voorgelezen door de acteur Rik Hancké.

* opening tentoonstelling ‘Camille Huysmans, visionair’ en projectie van de Canvas-documentaire ‘Histories: Camille Huysmans’.

* muzikale intermezzi door PEkes & ARTjes
met een repertoire van Antwerpse maatschappij-kritische liedjes

* glas van de vriendschap


MEI 2018

 

 1 mei – vanaf 9:30u

 Koffie met koek 

U bent in de buurt op de Dag van de Arbeid? Kom even langs ‘Out of a Box’!
Het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt trakteert u op een koffie met koek (en terwijl kan u de lopende tentoonstelling ‘Camille Huysmans, visionair’ bewonderen…)

Iedereen welkom!

 4 mei – 19:30u

 “Camille Huysmans en muziek”

 

 

 

 


Lezing omtrent de figuur Camille Huysmans en zijn liefde voor muziek, door Michaël Scheck, ere-directeur Conservatorium Antwerpen en muzikale bouwstenen door Tatjana Scheck, viool, en Urbain Boodts, piano.

Camille Huysmans zou zijn veelvuldige culturele passies in de loop van zijn lange, strijdbare en controversiële politieke loopbaan nooit loslaten. De artistiek hoog begaafde Koningin Elisabeth met haar fel omstreden sympathieën voor het sociaal communisme herkende in hem een zielsverwant en leidde hem binnen in haar kring van internationale coryfeeën uit wetenschap en kunst, waaronder Albert Einstein, musici als Camille Saint-Saëns, Pablo Casals en vele anderen. Michaël Scheck leidt ons doorheen deze wereld en het lag voor de hand dat de mooiste evocatie van Huysmans’ muzikale wereld een klein recital voor viool en piano kon zijn, gebracht door Tatjana Scheck en Urbain Boodts, waarin ook de stem van Huysmans’ persoonlijke vriend en weggenoot, de componist en dirigent Daniel Sternefeld aan bod komt. De overige werken weerspiegelen de muzikale esthetiek van zijn tijd en met daartussen, met het ‘Gebed’ van August De Boeck, ook de open blik van de grote staatsman en politicus op maatschappelijke tegenstellingen die hij onderkende als geen ander, maar die hij een plaats kon geven in het geheel van de samenleving.

gevolgd door

 4 mei – 20:15u

Een Reinaert aan de Schelde. Het beeld van Camille Huysmans”

Lezing door Jan de Putter (Leiden, Ned.)

 

 

Gustaaf De Bruyne, Camille Huysmans en Reinaert de Vos, 1947. KMSKA

Heel zijn leven lang heeft Camille Huysmans gesproken over Reinaert de Vos en Ulenspiegel. Als burgemeester van Antwerpen droomde Huysmans er hardop van gigantische beelden van deze literaire karakters aan de oevers van de Schelde te plaatsen. Waarom herkende hij in deze figuren de geest van zijn land, zijn politieke idealen én zichzelf? En wat is de plaats van Huysmans in de lange Reinaerttraditie?

Jan de Putter werkt aan een boek over literatuur en samenleving in de Reinaerttraditie.

 5 mei – 19:00u

 Soirée Artistique (of… Nostalgique)

8 mei 1945… VICTORY IN EUROPE 

Onder de tonen van “We’ll meet again”, “Lilli Marleen”, “White cliffs of Dover”, “In the Mood” en zoveel andere nostalgische liedjes, herinneren we ons mei 1945 en de bevrijding van Europa van het nazisme.

Met ‘live’ gespeelde liedjes, een echte juke-box (!) of originele opnames en filmbeelden! Drankjes en hapjes ‘uit die tijd’ en daarbij ook een dansje ‘placeren’. Niet te missen!
En een verrassing voor de meest originele, aangepaste kledij…

             

Inkom:  € 8 (drankje incl.)

 11 mei – 19:30u

 

“Camille Huysmans, socialist en flamingant, maakt het verschil – 1910-1940”

Lezing door Prof. em. Harry Van Velthoven (Hogeschool Gent).

 

“Het is onze plicht van hieruit naar andere steden te gaan. Wij zullen de drie kraaiende hanen zijn die het volk zullen wakker maken.”
Camille Huysmans – 18 december 1910 – tijdens een meeting te Antwerpen, waar hij, samen met de Frans van Cauwelaert, katholiek, en Louis Franck, liberaal, hun eerste gezamenlijk optreden hield voor de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent (1911).

Harry Van Velthoven heeft veel studies gepubliceerd over de Vlaamse Beweging. Als enige in het rijtje heeft hij ook veel aandacht voor de vrijzinnige, progressieve stromingen in de beweging – niet het minst het Willemsfonds. Zijn boek “Waarheen met België. Van taalstrijd tot communautaire conflicten” loopt van de onenigheid over de Vlaamse kwestie van de Belgische Werkliedenpartij (BTNG, 1974) tot de Franse en Engelse vertalingen van zijn recente overzichtswerk Strijden om taal.

 11 mei – 20:30u

“De municipalist Huysmans liet spoorslagen in Antwerpen na”

 Lezing door Bob Cools, oud-burgemeester van Antwerpen en doctor in de politieke wetenschappen. Hij belicht daarin het streven en werk van Camille Huysmans als stedelijk mandataris in Antwerpen, van 1921 tot 1946 (incl. de onderbreking van 40 tot 44) als schepen en burgemeester en zijn sociale en culturele verwezenlijkingen. Ook zijn contacten met de ‘groten der aarde’, zoals Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin, komen aan bod.

 12 mei – 10:00u – 17:00u

 

Kennismaken met het Socratisch Gesprek

Kennismakingsdag, onder leiding van Kristof Van Rossem.

  • Je wil een dagje op een ludieke en instructieve manier kennismaken met het socratisch gesprek
  • Je wil het socratisch gesprek eerst eens aan den lijve ondervinden om nadien na te gaan wat je hiermee kan in je werkomgeving
  • Je wil deze stijl vergelijken met andere stijlen van coaching, lesgeven, begeleiden
  • Je wil een dagje plezier beleven in het samen nadenken en doorvragen

Meer informatie en inschrijven op  socratischgesprek.be/kennismaken-socratisch-gesprek/
(‘Socratisch Gesprek’ is een autonoom initiatief. VATvzw draagt geen verantwoordelijkheid omtrent de organisatie)

 

 18 mei – 10:30u

In het kader van de Camille Huysmans Herdenking:

Geleide wandeling op de Campus 3 Eiken van de Universiteit Antwerpen:
bezoek aan project “Kunst op de Campus” met als hoogtepunt het monumentaal kunstwerk “Camille Huysmans” van Vic Gentils.
Ernest Van Buynder, voorzitter van de commissie “Kunst op de Campus” en van het Cultuurbeleid Uantwerpen, leidt ons rond.
Deelname gratis (beperkt aantal deelnemers), na inschrijving en bevestiging !

Samenkomst 10:30u in de hall gebouw Q – Campus 3 Eiken – Wilrijk (KLIK VOOR PLAN)

Er is mogelijkheid tot aansluitende lunch in studentenrestaurant.

Organisatie: Comité Camille Huysmans Herdenking en VATvzw

 18 mei – 19:30u

“Camille Huysmans en de Spaanse Burgeroorlog”

Lezing door historicus dr Vincent Scheltiens-Ortigosa (Uantwerpen)

De functie van Kamervoorzitter kon Camille Huysmans niet beletten daadwerkelijk steun te geven aan allerlei anti-facistische acties en aan het republikeinse Spanje. Vincent Scheltiens, zoon van één de eerste Spaanse ‘niños de la guerra’, brengt ons naar de jaren 1937-1940.

Guernica – Pablo Picasso

gevolgd door

18 mei – 20:30u

“Camille Huysmans en de Franse Socialisten”

Lezing door prof. dr Marnix Beyen (Uantwerpen – hedendaagse politieke geschiedenis) over de relaties tussen Huysmans en de Franse socialisten in de periode van de Tweede Internationale (inclusief de Stockholm-conferentie).

 24 mei – 19:00u

WAT DRIJFT JE?

Workshop in het kader van “Huisgenoten”, een initiatief van het huisvandeMens

Een speelse ontdekkingstocht naar je drijfveren en waarden.
Wat bezielt of inspireert je in je leven? Waar hecht je belang aan? Wat geeft je zin in het leven?
We gaan op verkenning naar onderliggende waarden en drijfveren. Een zelfonderzoek in ontmoeting met anderen.

De workshop wordt geleid door Wouter Matthijs en Joke Jacobs, vrijzinnig humanistisch consulenten

Deelname gratis

Info en reservatie: vooraf in te schrijven (vóór … ) : 03 259 10 80 – wouter.matthijs@deMens.nu of joke.jacobs@deMens.nu

 25 mei – 11:00u

In het kader van de Camille Huysmans Herdenking:

Plechtigheid op de begraafplaats Schoonselhof – Ereperk N

 

 

Opname van het peterschap van het grafmonument Camille Huysmans door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille Huysmans (SWOCH)

25 mei – 19:30u

“Burgemeester Camille Huysmans tegenover Nazi-Duitsland”

Lezing door historicus Prof. em. dr Herman Balthazar (Ugent), ere-gouverneur van Oost-Vlaanderen

“Nooit zullen wij dulden dat de kanker van rassenhaat zich bij onze medeburgers zou inwortelen, en dat er mensen door de straten zouden lopen om andersdenkenden na te schreeuwen, te beledigen of aan te vallen.”
Camille Huysmans – 1939

De lezing belicht de periode 1936-1940. Tegenover het defaitisme en de aarzelingen van de Belgische regering – op dat ogenblik nog in ballingschap in Bordeaux – was Huysmans de belangrijkste en vrijwel enige Belgische politicus die er zich in Engeland voor uitsprak om België als geallieerde in de oorlog te houden.

Camille Huysmans over Wereldoorlog Twee in ‘België in den Storm’ (1945): “Moest met het eindigen van deze oorlog ook de theorie zegevieren, dat macht recht is – dat de sterkeren over de zwakken mogen heersen – dan kon men evengoed de wolf in de schaapskooi zetten en hem rustig zijn gang laten gaan.”

gevolgd door

 25 mei – 20:30u

 “Camille Huysmans, de engelbewaarder van de 6de wijk”

Lezing door Lieven Saerens, auteur van het boek “Haat is een Deugd”

De sympathie van Camille Huysmans voor het Joodse volk is gans zijn levensloop een constante geweest. Het felle en verwoestende antisemitisme van Hitler-Duitsland heeft deze “vriendschap voor het leven” daadwerkelijk gestaald.

 

 

JUNI 2018

 

 

21 juni – 19:30u

 Viering van de Internationale Dag van het Humanisme

Voorstelling van de tentoonstelling ‘Vrijzinnig Humanisme’ en toelichting over ‘Bloem van een Mens‘, de jaarlijkse bloemenactie van deMens.nu, op 21 juni.

Uitreiking van de tweejaarlijkse Dwaallichtprijs, aan Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin, door het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen.

Muzikale intermezzi door Stijn Saveniers, cello, en Wolf Leye, piano.

 

 

Glas van de Vriendschap.

24 juni – 14:00u

Straatfeest 2016

Open Deur in ‘Out of a Box’

in het kader van het Straatfestival ‘De Burbure’
Maak kennis met de georganiseerde vrijzinnigheid, haar lidverenigingen en haar doelstellingen.
Open van 14:00u tot 20:00u – hapjes en drankjes – wijnproeverij

 JULI 2018

AUGUSTUS 2018

SEPTEMBER 2018

OKTOBER 2018

NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018

JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC

JANUARI 2019
 

FEBRUARI 2019

MAART 2019

APRIL 2019

MEI 2019

JUNI 2019

JULI 2019

AUGUSTUS 2019

SEPTEMBER 2019

OKTOBER 2019

NOVEMBER 2019

DECEMBER 2019