Activiteiten in “Out of a Box”

 

Alle activiteiten – vermeld in deze agenda – gaan door in het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt “Out of a Box”, De Burburestraat 11 te 2000 Antwerpen (’t Zuid’)

JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC

 

Galerie Out of a Box
Vaste collectie

Guy Kleinblatt

 Passie en Humanisme

Met zijn fotoproject “Passie en Humanisme” (2013) gaf Guy Kleinblatt letterlijk een gezicht aan het humanisme, om op die manier mensen te inspireren en aan te sporen in actie te treden. Alle geportretteerden hebben uiteraard hun eigen verhaal te vertellen en elk afzonderlijk zijn ze de moeite waard om beter te leren kennen. Een grote levensvreugde, een sterke morele gevoeligheid en zin voor maatschappelijk engagement hebben ze evenwel allemaal gemeenschappelijk. Door intellectuele analyse, door onderwijs, door kunst of door politiek willen ze van deze planeet een mooiere plek maken voor iedereen.

De integrale fotoreeks “Passie en Humanisme” van Guy Kleinblatt is de vaste collectie van de Galerie “Out of a Box” en wordt regelmatig tentoongesteld.
(met dank aan Guy Kleinblatt)

“Passie en Humanisme”, van 13 februari tot 31 maart 2018

 

MAART 2018

 3 maart – 19:30u – 22:30u

Wat gebeurt er als je zeven muzikale jongeren bij elkaar brengt? Juist ja:  “mellifluous”.

Al van kleins af aan zijn Edith en Karen bezig met alles wat met muziek te maken heeft. Een paar weken geleden besloten ze dan ook dat het wel tijd werd samen iets te creëren. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk!
Zo vonden ze vijf jongens die maar al te graag mee wilden stappen in hun muzikaal avontuur.
Benieuwd wat al dat jong geweld oplevert? Kom dan zeker kijken op zaterdag 3 maart.

Ticket: 5 EUR
Deuren: 19:30u – Aanvang: 20:00u

(meer info over het bekomen van tickets volgt)

 25 maart – 15:00u

Blij Vers

Theater/poëzie door Erik Burke

Blijven lachen. Blijven Volhouden. Ondanks moeilijke collega’s, spanningen in huis, enge ziektes en dictators die grootte belangrijk vinden.

Dat doen we met deze voorstelling vol blije verzen en verhalen van beroemde dichters.

Een vrolijke verzameling vitamines en mineralen voor lichaam en ziel, op interactieve wijze geserveerd door Erik Burke.

Een samenwerking tussen Huisgenoten, HVV, Vermeylenfonds en Out of A Box.
Prijs: 5 euro
Info & Reservatieantwerpen@demens.nu of 03 259 10 80


APRIL 2018

 5 april – 20:00u

 Vernissage tentoonstelling “Images” door “Le Théâtre”

„Le Théâtre” ie een mini-label dat het kunstenaarsduo Sarah Flameng (pentekeningen, gemengde technieken, olie en acrylverf) en Andy Klerks (fotografie, restauratie en laswerk) overkoepelt. Ze exposeren solo, samen en occasioneel met derden.

Sarah studeerde af als juweel designer aan Sint Lucas Antwerpen en haalde korte tijd later haar pedagogische leergang aan de academie voor schone kunsten te Antwerpen.
Al snel bleek haar liefde voor beeldende kunsten de bovenhand te halen.
Daarop volgden verschillende expo’s, groepstentoonstellingen en happenings in binnen en buitenland.
Ze was jaren tewerkgesteld als docent plastische opvoeding, model tekenen, P.R., etalage inrichting en bleef daarna actief in jeugdateliers, workshops en coaching

Andy is in het dagelijkse leven containerhersteller aan de Antwerpse haven.
Hij ontwikkelde een fascinatie voor fotografie en al snel begon hij dit met veel passie in de praktijk toe te passen.
Hij is een veelzijdig fotograaf met een voorkeur voor het thema „eenzaam en verlaten”! Daarnaast keren portretten, straatfotografie en zijn liefde voor de haven steeds terug in zijn werk.

De tentoonstelling loopt tot 28 april en is open op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 15:00u tot 18:00u.
Info Andyklerks@gmail.com

 26 april – 20:00u

KERN ANTWERPEN

Pieter Paul Rubens, een bekende onbekende

lezing door
dr. Alisa Simtchera, kunsthistorica

 

“We weten heel goed wie P.P. Rubens is maar toch weten we niet veel over hem. We weten bijvoorbeeld niet zeker waar en wanneer hij geboren is. En wat weten we eigenlijk over zijn karaktereigenschappen en gewoontes? Als we al iets weten, hoe zijn we dat dan te weten gekomen?”

ALISA SCHIEMAN-SIMTCHERA studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Amsterdam en film-geschiedenis en sociologie in Moskou. Als kunst¬historica specialiseerde ze zich in de kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd. Zij houdt zich bezig met de geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw in de Lage Landen, en heeft daarnaast een levendige belangstelling voor de geschiedenis en kunst in Rusland en Oost-Europa.

Organisatie: UPV Kern Antwerpen

 30 april – 20:00u

Camille Huysmans Herdenking (1871-1968)

Organisatie: Comité Camille Huysmansherdenking en Vrijzinnig Antwerps Trefpunt

‘De wereld zal niet gered worden door diegenen die hun hoofd buigen en kruipen voor de brutale macht, maar wel door diegenen die onvervaard rechtstaan en strijden voor algemene vrede en welvaart, voor een wereld zonder verdrukking en zonder vervolging, voor een democratische gemeenschap van broederlijkheid van alle volken der aarde.’ (Camille Huysmans, 1 mei 1940)

Camille Huysmans, één van de markantste figuren in de geschiedenis van de Belgische sociaaldemocratie, overleed op 25 februari 1968, m.a.w.  50 jaar geleden. Om dit te herdenken worden verschillende initiatieven genomen, o.a.

* voorstelling van de (her-)uitgave van de gebundelde “Brieven aan een jongen socialist (1945) van Camille Huysmans,  gepubliceerd in de ‘Volksgazet’ in 1939, waaruit de morele houding van de moralist en visionair Huysmans bleek, aan de vooravond van WO II.
Enkele brieven worden voorgelezen door de acteur Rik Hancké en door een ‘respondent’.

* opening tentoonstelling ‘Camille Huysmans, visionair’ en projectie van de Canvas-documentaire ‘Histories: Camille Huysmans’.

* muzikale intermezzi door PEkes & ARTjes
met een repertoire van Antwerpse maatschappij-kritische liedjes

* glas van de vriendschap


MEI 2018

 

 1 mei – vanaf 9:30u

 Koffie met koek 

U bent in de buurt op de Dag van de Arbeid? Kom even langs ‘Out of a Box’!
Het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt trakteert u op een koffie met koek (en terwijl kan u de lopende tentoonstelling ‘Camille Huysmans, visionair’ bewonderen…)

Iedereen welkom!

 4 mei – 19:30u

 “Muziek rond Camille Huysmans”

 

 

 

 


Lezing omtrent de figuur Camille Huysmans en zijn liefde voor muziek, door Michaël Scheck, ere-directeur Conservatorium Antwerpen en 
muzikale bouwstenen door Tatjana Scheck, viool, en Urbain Boodts, piano. 

gevolgd door

 4 mei – 20:15u

Een Reinaert aan de Schelde. Het beeld van Camille Huysmans”

Lezing door Jan de Putter (Leiden, Ned.)

 

 

Gustaaf De Bruyne, Camille Huysmans en Reinaert de Vos, 1947. KMSKA

Heel zijn leven lang heeft Camille Huysmans gesproken over Reinaert de Vos en Ulenspiegel. Als burgemeester van Antwerpen droomde Huysmans er hardop van gigantische beelden van deze literaire karakters aan de oevers van de Schelde te plaatsen. Waarom herkende hij in deze figuren de geest van zijn land, zijn politieke idealen én zichzelf? En wat is de plaats van Huysmans in de lange Reinaerttraditie?

Jan de Putter werkt aan een boek over literatuur en samenleving in de Reinaerttraditie.

 5 mei – 20:00u

 Soirée Artistique (of… Nostalgique)

8 mei 1945… VICTORY IN EUROPE 

Onder de tonen van “We’ll meet again”, “Lilli Marleen”, “White cliffs of Dover”, “In the Mood” en zoveel andere nostalgische liedjes, herinneren we ons mei 1945 en de bevrijding van Europa van het nazisme.

Met ‘live’ gespeelde liedjes, een echte juke-box (!) of originele opnames en filmbeelden! Niet te missen!

 11 mei – 19:30u

 

“Camille Huysmans, socialist en flamingant, maakt het verschil – 1910-1940”

Lezing door Prof. em. Harry Van Velthoven (Hogeschool Gent).

 

“Het is onze plicht van hieruit naar andere steden te gaan. Wij zullen de drie kraaiende hanen zijn die het volk zullen wakker maken.”
Camille Huysmans – 18 december 1910 – tijdens een meeting te Antwerpen, waar hij, samen met de Frans van Cauwelaert, katholiek, en Louis Franck, liberaal, hun eerste gezamenlijk optreden hield voor de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent (1911).

Harry Van Velthoven heeft veel studies gepubliceerd over de Vlaamse Beweging. Als enige in het rijtje heeft hij ook veel aandacht voor de vrijzinnige, progressieve stromingen in de beweging – niet het minst het Willemsfonds. Zijn boek “Waarheen met België. Van taalstrijd tot communautaire conflicten” loopt van de onenigheid over de Vlaamse kwestie van de Belgische Werkliedenpartij (BTNG, 1974) tot de Franse en Engelse vertalingen van zijn recente overzichtswerk Strijden om taal.

 11 mei – 20:30u

“De municipalist Huysmans liet spoorslagen in Antwerpen na”

Lezing door Bob Cools, oud-burgemeester van Antwerpen en doctor in de politieke wetenschappen. Hij belicht daarin ook de contacten van Camille Huysmans en Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend als Lenin.

 12 mei – 10:00u – 17:00u

 

Kennismaken met het Socratisch Gesprek

Kennismakingsdag, onder leiding van Kristof Van Rossem.

  • Je wil een dagje op een ludieke en instructieve manier kennismaken met het socratisch gesprek
  • Je wil het socratisch gesprek eerst eens aan den lijve ondervinden om nadien na te gaan wat je hiermee kan in je werkomgeving
  • Je wil deze stijl vergelijken met andere stijlen van coaching, lesgeven, begeleiden
  • Je wil een dagje plezier beleven in het samen nadenken en doorvragen

Meer informatie en inschrijven op  socratischgesprek.be/kennismaken-socratisch-gesprek/
(‘Socratisch Gesprek’ is een autonoom initiatief. VATvzw draagt geen verantwoordelijkheid omtrent de organisatie)

 

 18 mei – 10:30u

 In het kader van de Camille Huysmans Herdenking:

Geleide wandeling op de Campus 3 Eiken van de Universiteit Antwerpen:
bezoek aan project “Kunst op de Campus” met als hoogtepunt het monumentaal kunstwerk “Camille Huysmans” van Vic Gentils.
Ernest Van Buynder, voorzitter van de commissie “Kunst op de Campus” en van het Cultuurbeleid Uantwerpen, leidt ons rond.
Deelname gratis (beperkt aantal deelnemers), na inschrijving en bevestiging !

Samenkomst 10:30u in de hall gebouw Q – Campus 3 Eiken – Wilrijk (KLIK VOOR PLAN)

Er is mogelijkheid tot aansluitende lunch in studentenrestaurant.

Organisatie: Comité Camille Huysmans Herdenking en VATvzw

 18 mei – 19:30u

“Camille Huysmans en de Spaanse Burgeroorlog”

Lezing door historicus dr Vincent Scheltiens-Ortigosa (Uantwerpen)

De functie van Kamervoorzitter kon Camille Huysmans niet beletten daadwerkelijk steun te geven aan allerlei anti-facistische acties en aan het republikeinse Spanje. Vincent Scheltiens, zoon van één de eerste Spaanse ‘niños de la guerra’, brengt ons naar de jaren 1937.

Guernica – Pablo Picasso

gevolgd door

18 mei – 20:30u

“Camille Huysmans en de Franse Socialisten”

Lezing door prof. dr Marnix Beyen (Uantwerpen – hedendaagse politieke geschiedenis) over de relaties tussen Huysmans en de Franse socialisten in de periode van de Tweede Internationale (inclusief de Stockholm-conferentie).

 24 mei – 19:00u

WAT DRIJFT JE?

Workshop in het kader van “Huisgenoten”, een initiatief van het huisvandeMens

Een speelse ontdekkingstocht naar je drijfveren en waarden.
Wat bezielt of inspireert je in je leven? Waar hecht je belang aan? Wat geeft je zin in het leven?
We gaan op verkenning naar onderliggende waarden en drijfveren. Een zelfonderzoek in ontmoeting met anderen.

De workshop wordt geleid door Wouter Matthijs en Joke Jacobs, vrijzinnig humanistisch consulenten

Deelname gratis

Info en reservatie: vooraf in te schrijven (vóór … ) : 03 259 10 80 – wouter.matthijs@deMens.nu of joke.jacobs@deMens.nu

25 mei – 19:30u

“Burgemeester Camille Huysmans tegenover Nazi-Duitsland”

Lezing door historicus Prof. em. dr Herman Balthazar (Ugent), ere-gouverneur van Oost-Vlaanderen

“Nooit zullen wij dulden dat de kanker van rassenhaat zich bij onze medeburgers zou inwortelen, en dat er mensen door de straten zouden lopen om andersdenkenden na te schreeuwen, te beledigen of aan te vallen.”
Camille Huysmans – 1939

Camille Huysmans over Wereldoorlog Twee in ‘België in den Storm’ (1945): “Moest met het eindigen van deze oorlog ook de theorie zegevieren, dat macht recht is – dat de sterkeren over de zwakken mogen heersen – dan kon men evengoed de wolf in de schaapskooi zetten en hem rustig zijn gang laten gaan.”

JUNI 2018

JULI 2018

AUGUSTUS 2018

SEPTEMBER 2018

OKTOBER 2018

NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018

JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC

JANUARI 2019
 

FEBRUARI 2019

MAART 2019

APRIL 2019

MEI 2019

JUNI 2019

JULI 2019

AUGUSTUS 2019

SEPTEMBER 2019

OKTOBER 2019

NOVEMBER 2019

DECEMBER 2019